Smluvní podmínky

Internetový obchod www.mach-kniha.webnode.cz provozují Alena a Ladislav Machovi,  Na Jezírku 404/11, 460 06 Liberec 6

1) Zasláním objednávky dochází k uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem (kupujícím).

2) Zákazník (kupující) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

3) Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží (knihu nebo knihy), které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží zákazník musí vrátit nepoškozené, čisté, a ve stavu, v jakém zboží převzal (kniha nebo zaslané knihy nesmí vykazovat známky použití - čtení).

4) Odstoupí-li zákazník od smlouvy a zboží je vráceno prodávajícímu v pořádku, prodávající vrátí cenu za zaslanou knihu (knihy) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

3) Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí, za účelem uzavření obchodu s prodávajícím. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží (České poště), a to pouze za účelem řádného doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění obchodu mezi zákazníkem a prodávajícím. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

.

Vyhledávání

Kontakt

Alena a Ladislav Machovi Na Jezírku 404/11
460 06 Liberec 6
776285190